Meer informatie? Bel ons!      Vestiging Sneek: 0515-412420 (24/7)      Vestiging Kornhorn: 0594-659006 (24/7)      Vestiging Dokkum: 0519-295400 (24/7)

Producten zoeken

Update Coronavirus

2020-03-18

Betreft: protocol coronavirus

 

Geachte uitvaartleider,

 

Inmiddels is bij allen bekend dat de overheid drastische maatregelen neemt om te proberen het Coronavirus te verminderen en verdere verspreiding te voorkomen. Ook voor ons als uitvaartassistentie zijn wij ons terdege bewust van al deze ingrijpende maatregelen en willen wij onze dienstverlening aanpassen en u hierbij daarvan inlichten welke gevolgen dat voor u heeft.

 

Aanpassing van onze dienstverlening houdt het volgende in:

  • • Wij verzorgen alleen nog met eigen collegae overledene op locatie, dus zonder familie of naasten;

  • • Indien wij voor u een overledene per brancard over moeten brengen zullen wij dat zonder aanwezigheid van familie of naasten doen;

  • • Indien u een thuisopbaring wenst zullen wij dat zonder familie/of naasten doen;

  • • Bij een overbrenging willen wij u vragen de gepaste afstand van 1,5m. van onze medewerkers te houden en dit ook kenbaar bij de familie/nabestaanden te maken.

  • • In de rouwauto zullen wij geen familie/nabestaande meer meenemen als bijrijder.

 

Naast deze aanpassingen hebben wij als Uitvaartassistentie Noord-Nederland al onze medewerkers voorzien van een protocol en informatie betreffende het Coronavirus. Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat alle regels van de overheid ook voor u erg ingrijpend zijn, maar willen u vragen om begrip voor onze maatregelen te hebben. Van ons wordt verwacht dat wij u kunnen blijven voorzien van onze dienstverlening dus zullen ook wij onze maatregelen moeten nemen om de continuïteit te kunnen waarborgen. Daarom vragen wij uw medewerking en wilt u uw opdrachtgevers ook van bovenstaand op de hoogte stellen mochten wij bij u op locatie komen.

 

Indien u een melding van overlijden heeft geeft u dan alles graag correct door, met alle informatie die voor ons relevant kan zijn, zo kunnen wij zo goed mogelijk voor u de dienstverlening verzorgen.

 

Als u n.a.v. dit schrijven nog vragen heeft staan wij u graag te woord. U kunt bellen op 0515-412420.

Vriendelijke groet,

Uitvaartassistentie Noord-Nederland Sneek

Update Coronavirus